NEWS

Tractament de dades

Informació sobre el tractament de dades personals


04/09/2020
El tractament de dades de menors
Maite Morera Fontanet
07/07/2020
AEPD: Xifrat i privacitat
Manuel Castilleja Toscano
23/04/2020
Legitimació per a mesurar la temperatura
Josep Aragonés Salvat
15/04/2020
Drons i protecció de dades
Maite Morera Fontanet
19/03/2020
Videoconferència i privacitat
Manuel Castilleja Toscano
25/02/2020
Xarxes Wifi obertes o públiques
Maite Morera Fontanet
21/11/2019
Informació sobre cookies
Josep Aragonés Salvat
10/10/2019
El bloqueig de dades (art. 32 LOPDGDD)
Josep Aragonés Salvat
08/10/2019
Franquícies i franquiciats
Josep Aragonés Salvat
26/09/2019
Designar un DPO als centres sanitaris
Josep Aragonés Salvat
17/09/2019
El mínim a saber sobre la protecció de dades
Josep Aragonés Salvat
30/07/2019
Tancament i traspàs de l'empresa
Josep Aragonés Salvat
25/07/2019
Fonts d'accés públic
Josep Aragonés Salvat
10/03/2017
Projecte Test de privacitat
Francisco Canalda
01/03/2017
Es poden publicar les fotos de Facebook?
Francisco Canalda
16/11/2016
Aplicació del GDPR: 6. Drets de l'interessat
Josep Aragonés Salvat
27/10/2016
Aplicació del GDPR: 5. Categories de tractament
Josep Aragonés Salvat
20/10/2016
Aplicació del GDPR: 4. Política de seguretat
Josep Aragonés Salvat
06/10/2016
Aplicació del GDPR: 2. Licitud del tractament
Josep Aragonés Salvat
04/10/2016
Aplicació del GDPR: 1. Tractament de dades
Josep Aragonés Salvat
20/09/2016
GDPR 18. Garanties de compliment
Josep Aragonés Salvat
12/09/2016
GDPR 16. L'elaboració de perfils
Josep Aragonés Salvat
06/09/2016
GDPR 12. La violació de seguretat
Josep Aragonés Salvat
05/09/2016
GDPR 11. La seguretat del tractament
Josep Aragonés Salvat
26/07/2016
GDPR 5. Els drets de l'interessat
Josep Aragonés Salvat
24/07/2016
GDPR 4. La informació del tractament
Josep Aragonés Salvat
23/07/2016
GDPR 3. El consentiment explícit
Josep Aragonés Salvat
22/07/2016
GDPR 2. Els principis del tractament
Josep Aragonés Salvat

1 al 50 de 61
12