NEWS

Tractament de dades

Informació sobre el tractament de dades personals


16/06/2021
La protecció de dades a les relacions laborals
Manuel Castilleja Toscano
25/03/2021
Seudonimización de datos personales
Josep Aragonés Salvat
23/03/2021
Canal de denúncies internes o canal ètic
Manuel Castilleja Toscano
04/09/2020
El tractament de dades de menors
Maite Morera Fontanet
07/07/2020
AEPD: Xifrat i privacitat
Manuel Castilleja Toscano
23/04/2020
Legitimació per a mesurar la temperatura
Josep Aragonés Salvat
15/04/2020
Drons i protecció de dades
Maite Morera Fontanet
19/03/2020
Videoconferència i privacitat
Manuel Castilleja Toscano
25/02/2020
Xarxes Wifi obertes o públiques
Maite Morera Fontanet
21/11/2019
Informació sobre cookies
Josep Aragonés Salvat
10/10/2019
El bloqueig de dades (art. 32 LOPDGDD)
Josep Aragonés Salvat
08/10/2019
Franquícies i franquiciats
Josep Aragonés Salvat
26/09/2019
Designar un DPO als centres sanitaris
Josep Aragonés Salvat
17/09/2019
El mínim a saber sobre la protecció de dades
Josep Aragonés Salvat
30/07/2019
Tancament i traspàs de l'empresa
Josep Aragonés Salvat
25/07/2019
Fonts d'accés públic
Josep Aragonés Salvat
10/03/2017
Projecte Test de privacitat
Francisco Canalda
01/03/2017
Es poden publicar les fotos de Facebook?
Francisco Canalda
16/11/2016
Aplicació del GDPR: 6. Drets de l'interessat
Josep Aragonés Salvat

1 al 50 de 75
12