La República de Corea (Corea del Sud) ha estat declarada de nivell de protecció adequat per la Comissió Europea


Manuel Castilleja Toscano     20/12/2021

La República de Corea (Corea del Sud) ha estat declarada de nivell de protecció adequat per la Comissió Europea, i s'incorporarà a la llista dels països i territoris declarats com adequats.

Després de les converses de març del 2021, el 17 de desembre la Comissió Europea ha adoptat una Decisió d'Adequació, garantint un nivell de protecció adequat per part de Corea del Sud, conforme l'article 45 del GDPR.

Sobre la base d'aquesta decisió, les dades personals podran transferir-se de forma segura des de la UE a Corea del Sud, sense necessitat d'autoritzacions de les Autoritats de Control, Garanties Adequades de les contemplades a l'article 46, o excepcions de les regulades al art. 49.

La decisió d'adequació es basa en fortes proteccions per als ciutadans europeus en virtut de la legislació coreana (PIPA) quan es transfereixin les dades personals, fins i tot a través de les mesures addicionals que es van acordar com a part de l'acord sobre l'adequació.

La decisió d'adequació complementarà l'Acord de Lliure Comerç UE-República de Corea respecte als fluxos de dades personals.

A més, en abastar els intercanvis de dades entre les autoritats públiques, la decisió d'adequació també facilitarà la cooperació reguladora.