AEPD: Codi de conducta "Processament de dades en activitat publicitària"


Manuel Castilleja Toscano     03/02/2023

L’agència espanyola per a la protecció de dades (AEPD) aprovada el 17/01/2023 La modificació del Codi de conducta d’autocontrol “Tractament de les dades en l’activitat publicitària”, que va ser el primer codi de conducta aprovat per l’AEPD el novembre de 2020, I això recopila una manera de resoldre reclamacions més àgils en la protecció de dades i la publicitat que els ciutadans puguin plantejar.

Aquest Codi de conducta va entrar en vigor el 28 de gener de 2023 i s'aplica als tractaments de dades amb finalitats publicitàries o que tracten la publicitat realitzada per les entitats adherides, com l'enviament de comunicacions comercials, incloses les que es troben en una llista d'interès en una llista de Exclusió publicitària, promocions realitzades per recopilar dades personals a utilitzar amb finalitats publicitàries, ús de cookies i tecnologies equivalents per a publicitat conductual o elaboració de perfils amb finalitats publicitàries, entre d’altres.

Els codis de conducta, l’adhesió dels quals és voluntària, però vinculant, constitueixen una mostra d’autoregulació. En termes de protecció de dades, són mecanismes de compliment en què s’estableixen regles específiques per a categories de responsables o responsables del tractament per contribuir a l’aplicació correcta del GDPR i del LOPDGDD.

Enllaç al Registre de codis de Conducta de l'AEPD aquí.