Convenis col·laboracióL'experiència adquirida en desenvolupar processos d'adaptació, auditoria i manteniment a les normatives de privacitat és primordial per a dissenyar procediments específics per a qualsevol col·lectiu que vulgui oferir als seus membres la implementació de la legislació vigent en protecció de dades.

Associacions, Agrupacions, Federacions, Confederacions, Col·legis professionals, Gremis, Fundaciones, Ampes, etc. i qualsevol tipus d'entitat que agrupi col·lectius d'empreses o organitzacions amb fins comuns, tenen uns mateixos objectius i realitzen un mateix tractament de dades personals.

Ateneu disposa de convenis de col·laboració amb tot tipus de col·lectius per a establir procediments d'actuació comuns i obtenir un estalvi de recursos molt important.
Convenis de col·laboració de serveis GDPR-LOPDGDD-LSSI


APEP, Asociación Profesional Española de Privacidad

APTTCB, Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears

FETTAF, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales

AECE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España

AEMME, Asociación Española Multisectorial de Microempresas

ASTAVE, Associació Empresarial de Tallers de reparació i Venedors d’elements

Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

CAMBRA TORTOSA, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón

API, Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona

CEPTA, Confederació Empresarial de la Província de Tarragona

Kibuc, Red de tiendas de muebles

NEXO, Red de Clínicas Veterinarias

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Menorca

FEAT, Federació Empresarial d'Auto-Transport de la Província de Tarragona