Tancament i traspàs de l'empresa

30/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

TANCAMENT I TRASPÀS DE L'EMPRESA Atenent als criteris de conservació de les dades (art. 5.1.e GDPR), el Responsable del tractament (RT) hauria de comunicar als seus clients el tancament de l'empresa i oferir-los la possibilitat d'exercir el...


Fonts d'accés públic

25/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

QUÈ ES CONSIDEREN FONTS D'ACCÉS PÚBLIC? Sobre les fonts d'accés públic, el GDPR només descriu una mínima explicació en el considerant 61: S'ha de facilitar als interessats la...


Enviament de publicitat per correu electrònic

23/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

ENVIAMENT DE PUBLICITAT PER CORREU ELECTRÒNIC Les dades de persones físiques estan afectades pel GDPR: Considerant 14 GDPR: La protecció atorgada pel present Reglament s'ha d'aplicar a les persones físiques,...


Informació sobre cookies

17/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES   A causa de la modificació de la "Llei de Serveis de la Societat de la Informació" (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, de 30 de març, és d'obligació obtenir el...


Negació a firmar un contracte d'Encarregat del Tractament

15/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Un Encarregat del Tractament (ET) que no vol signar el contracte d'ET amb l'estipulat en l'art. 28.3 del GDPR, no ofereix suficients garanties, tal com exigeix el GDPR: Art. 28.1. GDPR Quan es vagi a realitzar un tractament per compte d'un...


Obligacions dels destinataris de dades (cessions)

11/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Obligacions dels destinataris de dades (cessions) El GDPR estableix l'obligació de signar un contracte d'accés a dades amb els ET (art 28.3), és a dir, amb les entitats que contractem perquè ens prestin un servei, i que per aquesta...


L'AEPD alerta a pimes i autònoms dels riscos de contractar serveis d'adequació a la normativa a 'cost zero'.

10/07/2019 | Laura Aragonés Maigí

L'AEPD alerta a pimes i autònoms dels riscos de contractar serveis d'adequació a la normativa a 'cost zero'.   Tal com anuncia l'AEPD, la contractació del servei d'adequació a la normativa de protecció de...


Quan una empresa externa és encarregat de tractament o destinatari de dades

09/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Segons el reglament (art. 4.8), encarregats de tractament (ET) són els que realitzen un tractament per encàrrec del responsable del tractament (RT). Seguint aquesta definició, totes les empreses que contracta un RT i que necessiten tractar dades...


Com estructurar les dades personals: fitxers o tractaments?

04/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Es pot substituir la paraula fitxer per tractament, quan ens referim a les normatives de privacitat? No és possible substituir la paraula "fitxer" per "tractament", perquè el fitxer és la base sobre la qual s'aplica el...


Informació dels drets en tractaments de videovigilància

01/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

A la GDPR o a la LOPDGDD no hi ha cap disposició que digui que només s'ha d'informar dels drets que es poden exercir, ja que cada dret té els seus motius per exercir-los i les seves excepcions per no donar curs als mateixos....


Com aplicar el bloqueig de dades de l'art. 33 LOPDGDD

27/06/2019 | Josep Aragonés Salvat

EL BLOQUEIG DE DADES DE L'ART. 32 LOPDGDD El bloqueig de dades a què es refereix l'art. 32 de la LOPDGDD consisteix en la identificació i reserva de les dades per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament,...


Recomanacions sobre protecció de dades en els drons

20/06/2019 | Laura Aragonés

Davant la preocupació pel creixent ús dels drons amb dispositius que inclouen el tractament de dades personals (com càmeres, escàner 3D, sistemes de detecció de dispositius mòbils...) l'Agència Espanyola de...


Pràctiques agressives en protecció de dades

13/06/2019 | Josep Aragonés Salvat

La competència deslleial existeix en la majoria dels sectors, relacionant-se normalment amb casos de dumping , engany o confusió. Lamentablement, també s'han detectat casos d'accions comercials abusives al nostre camp. La mateixa APEP...


VII Congrés Nacional de Privacitat APEP

06/06/2019 |

Hola a tothom, El passat dilluns i dimarts es va celebrar a València el VII Congrés Nacional de Privacitat on, un any més, vam assistir com a  patrocinadors i associats de l'APEP. Dels temes tractats a les diferents ponències, en...


Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)

15/01/2019 |

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Publicada el BOE   núm.  294, de 6 de desembre de 2018, pàgines 119788 a 119857 (70  pàgs. )....


El Govern aprova el Projecte LOPD

18/11/2017 | Francisco Canalda

El Govern aprova el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal Segons la nota de premsa del Ministeri de Justícia, la nova LOPD té com a objectiu augmentar la seguretat jurídica i adaptar la normativa a...


Responsabilitat proactiva en els tractaments massius de dades

18/09/2017 | Josep Aragonés Salvat

Una interessant publicació de Pedro Alberto González (Agència Basca de Protecció de Dades) que dóna compte dels principis del tractament que estableix el GDPR i l'impacte dels tractaments massius de dades, amb els seus efectes...


Responsabilitat en l'accés indegut a dades de morosos

17/09/2017 | Francisco Canalda

Luciana Luján DeSimone Dasero ens dóna una visió completa de la responsabilitat que contreu una empresa per un accés indegut a les dades als registres de morosos. Resum : En l'actualitat, tota activitat empresarial comporta una...


Informe sobre l'Avantprojecte de la nova LOPD

06/09/2017 | Francisco Canalda

Informe sobre l'Avantprojecte de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal Amb data 27 de juny de 2017, procedent de la Secretaria d'Estat de Justícia, va tenir entrada al Consell General del Poder Judicial a...


Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016

06/09/2017 | Josep Aragonés Salvat

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació a la Unió Les xarxes i sistemes...


Vídeos tutorials de Ciberseguretat

30/08/2017 | Francisco Canalda

L'Institut Nacional de Ciberseguretat ajuda a millorar la ciberseguretat en les empreses que ofereixen serveis professionals Advocats, gestories, consultories, immobiliàries, agències de comunicació, empreses tecnològiques, estudis...


Campanya del Govern per sancionar les webs sense informació legal

28/06/2017 | Francisco Canalda

El Govern inicia una campanya contra les Pimes que no compleixen la LSSI Les sancions poden arribar fins 600.000 euros El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha posat en marxa una campanya a través d'e-mailing per notificar als titulars de...


Avantprojecte de la nova LOPD

27/06/2017 | Francisco Canalda

El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre de Justícia sobre l'Avantprojecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades amb la finalitat de millorar la regulació d'aquest dret fonamental en les dades de caràcter personal...


Guia de l'APDCAT sobre l'avaluació d’impacte del GDPR

27/06/2017 | Francisco Canalda

Idees clau de la guia per a l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades El procediment d’avaluació serà d’obligat compliment per a les empreses que tracten dades que poden suposar un alt risc per als drets i...


Llei de l'Estatut dels Treballadors, Real Decret 2/2015 de 23 d'octubre

14/06/2017 | Francisco Canalda

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors Ministerio de Empleo y Seguridad Social «BOE» núm. 255, de 24 d'octubre de 2015 Referència:...


1 al 25 de 130
123456