Recomanacions sobre protecció de dades en els drons

20/06/2019 | Laura Aragonés

Davant la preocupació pel creixent ús dels drons amb dispositius que inclouen el tractament de dades personals (com càmeres, escàner 3D, sistemes de detecció de dispositius mòbils...) l'Agència Espanyola de...


Pràctiques agressives en protecció de dades

13/06/2019 | Josep Aragonés Salvat

La competència deslleial existeix en la majoria dels sectors, relacionant-se normalment amb casos de dumping , engany o confusió. Lamentablement, també s'han detectat casos d'accions comercials abusives al nostre camp. La mateixa APEP...


VII Congrés Nacional de Privacitat APEP

06/06/2019 |

Hola a tothom, El passat dilluns i dimarts es va celebrar a València el VII Congrés Nacional de Privacitat on, un any més, vam assistir com a  patrocinadors i associats de l'APEP. Dels temes tractats a les diferents ponències, en...


Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)

15/01/2019 |

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Publicada el BOE   núm.  294, de 6 de desembre de 2018, pàgines 119788 a 119857 (70  pàgs. )....


El Govern aprova el Projecte LOPD

18/11/2017 | Francisco Canalda

El Govern aprova el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal Segons la nota de premsa del Ministeri de Justícia, la nova LOPD té com a objectiu augmentar la seguretat jurídica i adaptar la normativa a...


Responsabilitat proactiva en els tractaments massius de dades

18/09/2017 | Josep Aragonés Salvat

Una interessant publicació de Pedro Alberto González (Agència Basca de Protecció de Dades) que dóna compte dels principis del tractament que estableix el GDPR i l'impacte dels tractaments massius de dades, amb els seus efectes...


Responsabilitat en l'accés indegut a dades de morosos

17/09/2017 | Francisco Canalda

Luciana Luján DeSimone Dasero ens dóna una visió completa de la responsabilitat que contreu una empresa per un accés indegut a les dades als registres de morosos. Resum : En l'actualitat, tota activitat empresarial comporta una...


Informe sobre l'Avantprojecte de la nova LOPD

06/09/2017 | Francisco Canalda

Informe sobre l'Avantprojecte de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal Amb data 27 de juny de 2017, procedent de la Secretaria d'Estat de Justícia, va tenir entrada al Consell General del Poder Judicial a...


Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016

06/09/2017 | Josep Aragonés Salvat

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació a la Unió Les xarxes i sistemes...


Vídeos tutorials de Ciberseguretat

30/08/2017 | Francisco Canalda

L'Institut Nacional de Ciberseguretat ajuda a millorar la ciberseguretat en les empreses que ofereixen serveis professionals Advocats, gestories, consultories, immobiliàries, agències de comunicació, empreses tecnològiques, estudis...


Campanya del Govern per sancionar les webs sense informació legal

28/06/2017 | Francisco Canalda

El Govern inicia una campanya contra les Pimes que no compleixen la LSSI Les sancions poden arribar fins 600.000 euros El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha posat en marxa una campanya a través d'e-mailing per notificar als titulars de...


Avantprojecte de la nova LOPD

27/06/2017 | Francisco Canalda

El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre de Justícia sobre l'Avantprojecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades amb la finalitat de millorar la regulació d'aquest dret fonamental en les dades de caràcter personal...


Guia de l'APDCAT sobre l'avaluació d’impacte del GDPR

27/06/2017 | Francisco Canalda

Idees clau de la guia per a l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades El procediment d’avaluació serà d’obligat compliment per a les empreses que tracten dades que poden suposar un alt risc per als drets i...


Dossier - Formació: El Reglament europeu de protecció de dades GDPR

14/06/2017 | Josep Aragonés Salvat

Dossier de Formació: El Reglament europeu de protecció de dades GDPR   Resumen Aquest dossier de formació és un compendi del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones...


Llibre - Protecció de Dades. Manual de formació i Guia de compliment del GDPR

14/06/2017 | Josep Aragonés Salvat

GDPR. Protecció de Dades. Manual de formació i Guia de compliment   Resum Aquest llibre s'ha planificat com una ajuda imprescindible per al coneixement i aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament...


Llei de l'Estatut dels Treballadors, Real Decret 2/2015 de 23 d'octubre

14/06/2017 | Francisco Canalda

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors Ministerio de Empleo y Seguridad Social «BOE» núm. 255, de 24 d'octubre de 2015 Referència:...


Presentació oficial de Privacy Driver

10/05/2017 | Josep Aragonés Salvat

Aprofita aquesta oportunitat per conèixer a fons Privacy Driver i complir el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades     patrocinador oficial del    ...


Com et poden afectar les bretxes de seguretat

04/04/2017 | Francisco Canalda

Què són les bretxes de seguretat, com et poden afectar i com protegir-te Les "bretxes de seguretat" permeten que altres persones puguin tenir accés a les nostres dades personals sense autorització. Això pot estar propiciat...


Centres sanitaris i professionals privats amb asseguradores, ¿contracte d'encàrrec de tractament o de cessió a destinataris?

27/03/2017 | Manuel Casilleja Toscano

Quan una Asseguradora contracta els serveis d'un Centre Sanitari o Professional Privat, per a prestar assistència sanitària als seus assegurats En principi podríem pensar que es tracta d'una sol·licitud de prestació de serveis,...


LOPD versus GDPR: de la inscripció de fitxers a l'anàlisi de riscos

21/03/2017 | Josep Aragonés Salvat

Anàlisi de riscos versus Registre d'activitats L'AEPD ha publicat un nou article al seu bloc, " De la inscripció de fitxers al registre d'activitats ", on la notícia més rellevant és que " El 25 maig...


Projecte Test de privacitat

10/03/2017 | Francisco Canalda

TestdePrivacidad.org  Segons mostren a la pàgina web de l'Asociación de Usuarios de Internet (AUI), TestdePrivacidad.org   és una iniciativa de per difondre, informar i sensibilitzar sobre la importància de la privacitat en...


Llista Robinson: El dret a no rebre publicitat

07/03/2017 | Francisco Canalda

Podem inscriure'ns gratuïtament a la Llista Robinson per no rebir publicitat L'AEPD ha publicat al seu bloc un nou article sobre com exercir el dret a no rebre publicitat. En ell es detallen les dues formes que la LOPD ens permet oposar-nos a que es tractin...


Com utilitzar contrasenyes fortes i protegir-les?

06/03/2017 | Francisco Canalda

Seguretat a les teves contrasenyes L'AEPD ha publicat al seu bloc un article dedicat a la seguretat de les contrasenyes amb una guia de 18 fitxes que explica de manera molt senzilla la importància de protegir adequadament els dispositius que guarden o...


Aplicació del GDPR a Comunitats de propietaris

04/03/2017 | Francisco Canalda

L'AEPD publica la guia 'Protecció de dades i administració de finques' per facilitar a aquest sector el compliment de la normativa A causa de que el tractament de dades personals en l'àmbit de les comunitats de veïns constitueix...


Es poden publicar les fotos de Facebook?

01/03/2017 | Francisco Canalda

El Tribunal Suprem exigeix el consentiment exprés de l'interessat per publicar fotografies del seu compte de Facebook La Sala Primera condemna un diari a indemnitzar una persona amb 15.000 euros per publicar una fotografia seva extreta de Facebook....


1 al 25 de 168
1234567