El nostre objectiu


L'objectiu d'Ateneu Privacy Consulting és satisfer les necessitats dels seus clients mitjançant el tracte personal, les aportacions tecnològiques i el desenvolupament de prestacions que els faciliti el treball quotidià de la seva empresa o organització.

Les persones que han emprès aquest projecte són conscients que les relacions humanes es converteixen en vincles de treball quan existeix confiança entre elles, i que això només s'aconsegueix compartint objectius i oferint un servei professional a un preu ajustat.

Ateneu és una consultoria de privacitat i es dedica exclusivament a la Protecció de dades de caràcter personal. Ofereix als seus clients una aportació experimentada i eficient, mitjançant una relació mútua de coneixement i compromís de cooperació.


Una mica d'història

A l'any 1995 les empreses començaven a relacionar-se amb els seus clients mitjançant documents creats amb ordenador. Aquest any va sortir el Windows95 i Internet ja era una realitat.
Ateneu Informàtic SCCL es va crear en aquell temps, per a relacionar projectes amb noves tecnologies i amb el propòsit que a les persones involucrades en aquest procés, els facilités el treball i els obrís unes perspectives de treball inimaginables fins llavors.

El temps ha canviat molt i les noves tecnologies es transformen en obsoletes en poc temps. L'única forma en que una tecnologia pot convertir-se en duradora és quan s'estructura per a cobrir les necessitats actuals i futures, i actualitzant-se constantment amb funcions que permetin estar sempre al dia.

A partir de l'any 2008, Ateneu Informàtic va començar a adaptar empreses a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal) com un altre dels serveis proposats als seus clients i es va trobar que, per oferir un servei professional i de qualitat en tema de protecció de dades, el software existent no satisfeia ni les seves necessitats ni les dels seus clients.

Donades aquestes circumstàncies i sent un servei cada cop més sol·licitat, Ateneu va optar per crear la seva pròpia aplicació online, GESTOR-LOPD, la qual ha anat millorant amb l'experiència real i pràctica durant tot aquest temps, amb l'aval d'una infinitat d'empreses que l'han utilitzat amb un grau de satisfacció immillorable.


El canvi al GDPR

El nou reglament europeu de protecció de dades GDPR (General Data Protection Regulation), aplicable a tots els països de la UE, i la nova LOPDGDD va fer donar el salt a la professionalització i a la internacionalització. El fruit del treball d'Ateneu és la nova aplicació PRIVACY DRIVER, una eina online completa, intuïtiva i fàcil d'usar que permet dissenyar els tractaments de dades personals per a aplicar-li el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la LOPDGDD.

PRIVACY DRIVER és multiusuari/empresa/idioma, multiplataforma/sistema/navegació, amb totes les funcionalitats que permet la tecnologia actual per a interrelacionar amb l'usuari i complir amb el seu objectiu social.

Benvinguts a casa vostra.
Convenis col·laboracióL'experiència adquirida en desenvolupar processos d'adaptació, auditoria i manteniment a les normatives de privacitat és primordial per a dissenyar procediments específics per a qualsevol col·lectiu que vulgui oferir als seus membres la implementació de la legislació vigent en protecció de dades.

Associacions, Agrupacions, Federacions, Confederacions, Col·legis professionals, Gremis, Fundaciones, Ampes, etc. i qualsevol tipus d'entitat que agrupi col·lectius d'empreses o organitzacions amb fins comuns, tenen uns mateixos objectius i realitzen un mateix tractament de dades personals.

Ateneu disposa de convenis de col·laboració amb tot tipus de col·lectius per a establir procediments d'actuació comuns i obtenir un estalvi de recursos molt important.
Convenis de col·laboració de serveis GDPR-LOPDGDD-LSSI


APEP, Asociación Profesional Española de Privacidad

APTTCB, Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears

FETTAF, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales

AECE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España

AEMME, Asociación Española Multisectorial de Microempresas

ASTAVE, Associació Empresarial de Tallers de reparació i Venedors d’elements

Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

CAMBRA TORTOSA, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón

API, Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona

CEPTA, Confederació Empresarial de la Província de Tarragona

Kibuc, Red de tiendas de muebles

NEXO, Red de Clínicas Veterinarias

Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Menorca

FEAT, Federació Empresarial d'Auto-Transport de la Província de Tarragona