Preus adaptats a les teves necessitats


Tarifa de preus


Preus especials a negociar per a col·lectius, mitjançant convenis de col·laboració.

El servei GDPR-LOPD inclon l'Assessorament / Manteniment gratuït durant 1 any, la Revisió / Adequació dels avisos legals de la pàgina web i la actualització al Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR), Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016  i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) de Protecció de Dades i Garanties dels drets digitals.

El servei d’Assessorament / Manteniment anual es renova, prèvia conformitat del client, a partir de l’any de contracte.

 
 

SERVEI GDPR-LOPD "ONLINE" DADES BÀSIQUES*

GDPR
LOPDGDD
WEB Preu (€)
Adaptació Manteniment
Microempresa / Autònom   130 90
Empresa petita (fins 10 treballadors) 165 110
Empresa mitjana (fins 25 treballadors)     275 130
Empresa mitjana (fins 50 treballadors)     495 275
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses  Consultar
 
Inclou 
 • 1 any d'Assessorament / Manteniment gratuït.
 • Revisió / Adequació de la pàgina WEB.
 • Adequació al Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR) i  la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

No inclou
 • Transferències internacionals de dades (+ 110 €).
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €).
 • Revisió / Adequació TENDA VIRTUAL (LOCM) (+ 80 €).
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció).
 • Avaluació d'impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat).
 • Desplaçament "IN SITU" (+ 0,80 €/Km fins destí).
 • Impost IVA.


 

SERVEI GDPR-LOPD "ONLINE" DADES SENSIBLES*

DGPR
LOPDGDD
 WEB Preu (€)
Adaptació Manteniment
Microempresa / Autònom   165 110
Empresa petita (fins 10 treballadors) 200 130
Empresa mitjana (fins 25 treballadors)     330 165
Empresa mitjana (fins 50 treballadors)     660 330
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses  consultar
 
Inclou 
 • 1 any d'Assessorament / Manteniment gratuït.
 • Revisió / Adequació de la pàgina WEB.
 • Adequació al Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR) i  la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

No inclou
 • Transferències internacionals de dades (+ 110 €).
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €).
 • Revisió / Adequació TENDA VIRTUAL (LOCM) (+ 80 €).
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO) (consultar preu segons intervenció).
 • Avaluació d'impacte (DPIA) (consultar preu segons risc i complexitat).
 • Desplaçament "IN SITU" (+ 0,80 €/Km fins destí).
 • Impost IVA.
 

AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES

GDPR
LOPDGDD
 WEB Preu (€)
* Dades bàsiques * Dades sensibles
Microempresa / Autònom 165 220
Empresa petita (fins 10 treballadors) 240 275
Empresa mitjana (fins 25 treballadors) 275 330
Empresa mitjana (fins 50 treballadors)     330 440
Empreses grans / Corporacions / Grup d'empreses  consultar
 
Inclou
 • Revisió / Adequació de la pàgina WEB.

No inclou
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €).
 • Revisió / Adequació TENDA VIRTUAL (LOCM) (+ 80 €).
 • Desplaçament "IN SITU" (+ 0,80 €/Km fins destí).
 • Impost IVA. 

AUDITORIA DE PÀGINA WEB

GDPR
LOPDGDD
WEB LOCM Preu (€)
Adaptació Manteniment
Web CORPORATIVA (avís legal, política de privacitat, política de cookies, formularis) 130 90
Web CORPORATIVA + TENDA VIRTUAL E-COMMERCE (comerç electrònic)   210 90
 
Inclou
 • Adaptació GDPR-LOPDGDD.

No inclou
 • Tractament de dades de Titularitat pública (+ 175 €).
 • Desplaçament "IN SITU" (+ 0,80 €/Km fins destí).
 • Impost IVA. 

Informació dels conceptes emprats

 
 • LOPDGDD: Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de carácter personal. Aplicable a l'obtenció i/o tractament de dades personals.
 • GDPR: Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, General Data Protection Regulation o Reglament General de Protecció de Dades.
 • LSSICE (WEB): Llei de les Societats de la Informació i Comerç Electrònic. Aplicable a totes les webs i correu electrònic.
 • LOCM (TENDA VIRTUAL): Revisió i adequació a la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista: condicions generals de contractació, enviament de comandes, dret de desistiment, reclamacions, força major, competència, generalitats de l'oferta, política de preus, terminis de validesa de l'oferta, despeses de transport, formes de pagament, procés de compra, garanties, devolucions i legislació. Aplicable a totes les webs amb comerç electrònic.
 
 • *Dades bàsiques: Nivell de protecció de dades BÀSIC. Tractament de categories generals de dades: dades identificatives; característiques personals, profesionals o comercials; imatges; etc.
 • *Dades sensibles: Nivell de protecció de dades ESPECÍFIC. Tractament de categories especials de dades: origen ètnic o racial; opinions polítiques, religió o creences filosòfiques; orientació sexual o identitat de gènere; afiliació i activitats sindicals; genètica o biomètrica; salut; vida sexual. Altres tractaments específics: elaboració de perfils; personalitat; localització; tràfic; sancions administratives, sentències, delictes o sospites de delicte; condemnes penals o mesures de seguretat afins.