La superació de la COVID-19 com a requisit als processos de selecció (i als CV)


Laura Aragonés Maigí     09/07/2020

A les ofertes de treball actuals ha aparegut un nou i comprometedor requisit per als candidats: haver superat la COVID-19 i presentar els anticossos corresponents.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat en el qual titlla aquesta pràctica d'il·lícita en les normatives de privacitat.

Les dades sanitàries de les persones són dades especials, i el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) subjecta que el seu tractament requereix més mesures de protecció.

Aquestes normes es refereixen a:

  • El consentiment. El titular de les dades l'ha de donar de forma inequívoca i lliure, sense que hi hagi un desequilibri clar entre les parts i sense que dit consentiment (o la seva retirada) afecti que l'Interessat pugui patir algun perjudici.
    D'aquesta manera, el consentiment que donaria el candidat per a donar les seves dades de salut no es consideraria lliure, ja que estaria condicionat per la seva intenció d'aconseguir el lloc de treball.
  • La finalitat del tractament. Ha de complir els principis del GDPR amb una base jurídica lícita.
    En aquest cas, el tractament de la dada sanitària de superació de la COVID-19 no es justifica objectiva ni raonadament als processos de selecció.

INCLUSIÓ DE LA DADA D'IMMUNITAT A LA COVID-19 AL CV

També ha incrementat aquest fet entre els sol·licitants de treball. Les dades de salut no han d'introduir-se als currículums, ja que l'ús que podria fer el destinatari seria il·lícit.

De totes formes, l'empresa hauria de procedir a la supressió de la informació i la destrucció del document que inclogui dades sensibles, tals sanitàries.


Llegeix l'article complet de l'AEPD aquí.