GDPR 9. El Corresponsable del tractament


Josep Aragonés Salvat     03/09/2016

La nova figura de Corresponsable del tractament


El nou Reglament europeu, en l'article 26, crea una nova figura inexistent en la LOPD, els Corresponsables del tractament, per quan es determinen conjuntament entre diversos Responsables les fins o els mitjans del tractament.

La definició que estableix el GDPR per un responsable del tractament és: "la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament". En el cas de determinar les finalitats i / o els mitjans "juntament amb altres" és quan entra la figura del Corresponsable.

Els Corresponsables hauran de formalitzar un acord entre ells per determinar les seves respectives responsabilitats amb l'objectiu de complir les obligacions que els exigeix el Reglament.

L'acord ha de reflectir, com a mínim, el següent:
 
  • Les funcions de cada Corresponsable pel que fa al tractament i a les seves relacions amb els interessats.
  • Les responsabilitats de cada Corresponsable respecte al Reglament.
  • Els procediments i mecanismes per a l'exercici dels drets dels interessats.

Els aspectes essencials de l'acord han d'estar a disposició dels interessats i aquests podran exercir els seus drets davant, i en contra de cada un dels Corresponsables.

A tenir en compte que els noms i dades de contacte dels Corresponsables han de figurar en el Registre d'activitats de tractament i en les Consultes prèvies que un Responsable pugui dirigir a l'autoritat de control.

 

Qui pot ser Corresponsable del tractament


Les organitzacions més proclius a ser Corresponsables són els grups d'empreses, on generalment l'empresa que exerceix el control determina conjuntament amb les seves filials els fins o els mitjans del tractament. Societats empresarials, Fundacions dependents d'altres organitzacions, Empreses públiques dependents d'un organisme públic, etc.

Altres organitzacions considerades Corresponsables serien els Encarregats de tractament que participen de les instruccions del Responsables, ja sigui determinant els fins o els mitjans del tractament pel seu compte. Per exemple, els graduats socials que portin tota la gestió laboral dels seus clients.

En definitiva, s'haurà d'analitzar en quina mesura un Encarregat de tractament determina conjuntament amb el Responsable els fins o els mitjans del tractament per seguir considerant-los Encarregats, com fins ara, o Corresponsables del tractament.
 
 

Seguiment del curs Expert en el GDPR


Tema anterior: 8. L'Encarregat del tractament     Tema següent: 10. Els Destinataris de dadesInformació relacionada