GDPR 20. Publicació oficial del Reglament Europeu de Protecció de Dades


Josep Aragonés Salvat     25/09/2016

Diari Oficial de la Unió Europea


El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament Europeu de Protecció de Dades el dia 4 de maig de 2016, per la qual cosa serà vigent a partir del 25 de maig vinent i d'aplicació obligatòria en cada Estat membre de la UE a partir del 25 de maig de 2018.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, deroga la Directiva 95 / 46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades).

No cal esperar a 2018 per adaptar-se al GDPR, hem de començar a conèixer el nou Reglament europeu i familiaritzar-nos amb ell per canviar la manera de percebre la protecció de dades. Passarem de veure-la com una obligació legal a veure-la com una cultura de privacitat.

Informació relacionada

Seguiment del curs Expert en el GDPR


Tema anterior: 19. L'Autoritat de control Curs Expert en el GDPR: 0. IntroduccióObtenció del Certificat d'aprofitament del curs de formació Expert en el GDPR


Si vosté s'ha llegit i ha comprès els 20 temes que formen part del curs, pot sol·licitar un Certificat d'aprofitament del curs de formació si supera una prova d'aptitud dels temes tractats.

Sol·licitar el certificat a: gestio@ateneu.eu, posant a l'assumpte "Certificat d'aprofitament". Un cop rebut el correu, li enviarem un formulari amb les dades necessàries per a realitzar la prova i obtenir el certificat.Manual de formació sobre el GDPR


Privacy Driver, la primera plataforma online dissenyada específicament per a realitzar adaptacions al nou Reglament GDPR, disposa d'avançades tècniques organitzatives dissenyades de manera clara i senzilla per formar, executar i demostrar el compliment de la normativa europea.

Gestor Lopd, l'acreditada plataforma online edicada des de 2008 a realitzar adaptacions a la LOPD i a la LSI, inclou l'adaptació al GDPR per començar a familiaritzar-nos amb la implementació del Reglament europeu mentre haguem de seguir complint amb la LOPD.

Per a una visió sintetitzada i esquemàtica del Reglament, consultar el Manual de formació que s'inclou a l'aplicació online Privacy Driver.

Gestor Lopd, a més de l'adaptació a la LOPD, inclou l'adaptació al GDPR per començar a familiaritzar-nos amb el nou Reglament europeu.