Sistema de mediació per agilitzar la resolució de reclamacions en matèria de publicitat no desitjada


Manuel Castilleja Toscano     19/01/2023

L'AEPD ha presentat el nou codi de conducta AUTOCONTROL sobre el tractament de dades a l'activitat publicitària.

És un sistema de mediació voluntari i gratuït per al ciutadà per agilitzar la resolució de reclamacions en matèria de publicitat no desitjada.

La durada màxima del procediment és de 30 dies.

Enllaç a la notícia de l'AEPD aquí.