Llei de prevenció del blanqueig de capitals (LPB)


Francisco Canalda     13/05/2015


Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.


Publicada al BOE núm. 103, de 29 d'abril de 2010, amb la referència: BOE-A-A-2010-6737.

Text Consolidat de la LPB amb l'última actualització de data 10 de desembre de 2013.

Document ofical: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737