Arriba la firma electrònica a Privacy Driver


Josep Aragonés Salvat     17/12/2019

La impressió de contractes té els dies comptats. Privacy Driver ha creat una nova funcionalitat per poder signar els contractes des del correu electrònic del destinatari mitjançant una signatura electrònica avançada.

Aquesta funció que serveix perquè el responsable del tractament pugui enviar les contractes via correu electrònic als seus empleats o a les seves empreses externes, clients i/o proveïdors, per signar-los electrònicament mitjançant un sistema segur que possibilita l'accés, visualització i descàrrega previs dels documents i la seva posterior signatura electrònica.

La firma electrònica utilitzada a Privacy Driver per firmar els contractes s'ha creat en base a la "Firma Electrònica Avançada" cumplint els requisits disposats a l'art. 26 del Reglament (UE) 910/2014:
 
  1. estar vinculada al firmant de manera única;
  2. permitir la identificació del firmant;
  3. haver estat creada utilitzant dades de creació de la firma electrònica que el firmant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu, i
  4. estar vinculada amb les dades firmades per la mateixa de tal manera que qualsevol modificació ulterior de les mateixes sigui detectable.
El valor probatori de la signatura electrònica avançada s'estableix a l'article 25 del mateix Reglament:

No es denegaran efectes jurídics ni admissibilitat com a prova en procediments judicials a una signatura electrònica pel sol fet de ser una signatura electrònica o perquè no compleixi els requisits de la signatura electrònica qualificada.

Els contractes per signar no s'envien com a documents adjunts en un correu electrònic. La persona a qui es dirigeixin rebrà un e-mail que contindrà un enllaç a través de el qual s'iniciarà el procés de signatura. Tot el procés de signatura es realitza de forma electrònica a través de la plataforma Privacy Driver, de manera que només serà necessari disposar d'un navegador web, sense necessitat de descarregar cap tipus de document.

Amb aquesta funcionalitat, Privacy Driver, ofereix la possibilitat de prescindir de la impressió de contractes o de l'enviament de contractes mitjançant PDF per a la seva signatura i escaneig posterior, facilitant als responsables del tractament complir amb l'obligació de poder demostrar el compliment de la normativa de privacitat.