Dades de salut en baixa laboral

31/08/2015 | Francesc Canalda


Han de ser considerades dades de salut les relatives a la malaltia comuna i accident professional?


És criteri reiterat de l'AEPD que quan el fitxer pugui contenir dades relatives a les dates de baixa o alta de treballadors, associades a un codi que permeti la identificació de la causa de la baixa com motivada per malaltia comuna, professional o maternitat, estarem en presència d'una dada de salut que implicarà la necessitat d'aplicar a aquest fitxer mesures de seguretat de nivell alt.

No seria així, si figuren únicament les dates i la indicació de "baixa" o altres supòsits anàlegs dels que no pugui fàcilment deduir-se que la baixa es deu a algun tipus de malaltia.