NEWS

Transfrències internacionals

Transmissió de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals no establerts a la UE1 al 16 de 16
1