Consentiment per tractar dades personals


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb les normatives de protecció de dades, us facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ATENEU INFORMATIC SCCL.
Fins del tractament: enviament de comunicacions de productes o serveis.
Drets que l'assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.
Més informació del tractament a la Política de privacitat


1. INFORMACIÓ A L'USUARI
Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

ATENEU INFORMATIC SCCL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).


Per a què tractem les seves dades personals?

Per a mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades en el seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la següent forma:

  • Amb el consentiment de l'USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'usuari.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.


¿A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de perill, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.


¿Quins són els seus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol momento.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ATENEU INFORMATIC SCCL. Teodor Gonzàlez 31, baixos. 43500 - TORTOSA (Tarragona). E-mail: gestio@ateneu.eu


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garantitza que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la fi de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través d'ATENEU INFORMATIC SCCL. Teodor Gonzàlez 31, baixos. 43500 - TORTOSA (Tarragona). E-mail: gestio@ateneu.eu