Convenis col·laboració


Col·laborem amb tots els col·lectius

L'experiència adquirida en desenvolupar processos d'adaptació, auditoria i manteniment a les normatives de privacitat esdevé primordial per dissenyar procediments específics per a qualsevol col·lectiu que vulgui oferir als seus membres la implementació de la legislació vigent en protecció de dades.

Associacions, Agrupacions, Federacions, Confederacions, Col·legis professionals, Gremis, Fundacions, Ampes, ... i qualsevol tipus d'entitat que agrupi col·lectius d'empreses o organitzacions amb finalitats comunes, tenen uns mateixos objectius i realitzen un mateix tractament de dades personals.

Disposem de convenis de col·laboració amb tot tipus de col·lectius per establir procediments d'actuació comuns i obtenir un estalvi de recursos molt important.
 

Associacions de privacitat

 
APEP, Asociación Profesional Española de Privacidad
 
FEPD, Fundación Española para la Protección de Datos
 


 

Convenis colaboració de serveis LOPD LSSI