NEWS

Responsabilitat del tractament

Informació sobre les responsabilitats del tractament de dades personals


18/02/2022
El interés legítimo y su ponderación
Manuel Castilleja Toscano
03/02/2022
Negativa a firmar el acuerdo de confidencialidad
Manuel Castilleja Toscano
16/06/2021
La protecció de dades a les relacions laborals
Manuel Castilleja Toscano
23/03/2021
Canal de denúncies internes o canal ètic
Manuel Castilleja Toscano
04/09/2020
El tractament de dades de menors
Maite Morera Fontanet
23/04/2020
Legitimació per a mesurar la temperatura
Josep Aragonés Salvat
15/04/2020
Drons i protecció de dades
Maite Morera Fontanet
03/09/2019
Treballadors subcontractats
Josep Aragonés Salvat
30/07/2019
Tancament i traspàs de l'empresa
Josep Aragonés Salvat
21/02/2017
Posició de CEDPO sobre el DPO al GDPR
Francisco Canalda
22/09/2016
GDPR 19. L'Autoritat de control
Josep Aragonés Salvat
15/09/2016
GDPR 17. El Delegat de Protecció de dades
Josep Aragonés Salvat
08/09/2016
GDPR 14. L'avaluació d'impacte
Josep Aragonés Salvat
04/09/2016
GDPR 10. Els Destinataris de dades
Josep Aragonés Salvat
03/09/2016
GDPR 9. El Corresponsable del tractament
Josep Aragonés Salvat
02/09/2016
GDPR 8. L'Encarregat del tractament
Josep Aragonés Salvat
01/09/2016
GDPR 7. Empreses externes amb accés a dades
Josep Aragonés Salvat
30/08/2016
GDPR 6. La responsabilitat del tractament
Josep Aragonés Salvat
06/07/2016
Directiva de Secrets Comercials
Josep Aragonés Salvat

1 al 50 de 63
12