Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)


Manuel Castilleja Toscano     09/05/2022

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con

Encardinat dins l'execució del Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025, el Reial Decret 311/2022 (RD 311/2022), de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), i que deroga l'anterior, el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regulava ENS a l'àmbit de l'Administració Electrònica, entrarà en vigor el dia 5 de maig de 2022.

Aquesta actualització de l'ENS pretén complir tres grans objectius:

  • Alinear-ho amb el marc normatiu i el context estratègic existent per garantir la seguretat a l'administració digital.
  • Introduir la capacitat d'ajustar els seus requisits, per garantir-ne l'adaptació a la realitat de certs col·lectius o tipus de sistemes, atenent a la semblança que presenten una multiplicitat d'entitats o serveis quant als riscos a què estan exposats els seus sistemes d'informació i serveis.
  • Facilitar una resposta millor a les tendències en ciberseguretat, reduir vulnerabilitats i promoure la vigilància contínua mitjançant la revisió dels principis bàsics, dels requisits mínims i de les mesures de seguretat.

S'adjunta Contingut esquemàtic de l'ENS 2022