Pack de 3 llibres

27/02/2020 |
Aquest pack es pot adquirir per 30 € des de Contacte Veure més llibres sobre el GDPRResum

Llibre - Guia del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR): Aquest llibre s'ha planificat com una síntesi de la normativa per al coneixement i aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (General Data Protection Regulation -GDPR-), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Es tracta d'una publicació jurídica dissenyada com a guia ràpida per la consulta de les disposicions del nou Reglament que afecten a qualsevol persona física o jurídica que, en l'exercici de la seva activitat econòmica, tracti dades de caràcter personal de ciutadans establerts a la Unió Europea.

Especialment indicada per als professionals de la privacitat com a resum i aplicació del Reglament, per a les empreses responsables del tractament com a subjectes obligats a complir-lo, i per a les persones individuals que vulguin conèixer els drets que els assisteixen quan es tracten les seves dades.

Dossier - Formació: El Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR): Aquest dossier de formació és un compendi del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Es tracta d'una publicació jurídica dissenyada com a manual per a la consulta de les disposicions del nou Reglament que afecten a qualsevol persona física o jurídica que, en l'exercici de la seva activitat econòmica, tracti dades de caràcter personal de ciutadans establerts a la Unió Europea.

Especialment indicat per formar les persones que tracten dades personals, ja siguin directius, professionals o empleats, per donar compliment a la normativa, evitar sancions i promoure la cultura de privacitat.

Llibre - Protecció de Dades. Manual de formació i Guia de compliment del GDPR: Aquest llibre s'ha planificat com una ajuda imprescindible per al coneixement i aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 o General Data Protection Regulation -GDPR-), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

Es tracta d'una publicació jurídica estructurada en dues parts. La primera com un manual de formació molt esquemàtic, amb icones i gràfics, que pretenen familiaritzar la normativa amb el lector. I la segona, com una guia per al compliment efectiu del Reglament, que interessa a qualsevol persona física o jurídica que, en l'exercici de la seva activitat econòmica, tracti dades de caràcter personal de ciutadans establerts a la Unió Europea.

Està especialment indicat per fomentar la cultura de privacitat en les empreses responsables o encarregades del tractament com a subjectes obligats a complir la normativa de protecció de dades.