Nova obligació legal per e-commerce


Josep Aragonés Salvat     12/02/2016A partir del dilluns 15 de febrer de 2016 existeix una nova obligació legal per a l'e-comerce, creada per la Comissió Europea, en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, per a la resolució de conflictes online entre consumidors i comerciants de botigues virtuals mitjançant comerç electrònic, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia.

Per a això, la Comissió ha habilitat una plataforma anomenada Online Dispute Resolution, que engloba totes les formes existents de resoldre les reclamacions: mediació, conciliació, arbitratge, defensor del consumidor i oficina de reclamacions.

La plataforma Online Dispute Resolution


La finalitat perseguida amb aquesta plataforma és la resolució de litigis entre empreses i consumidors mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Obligacions per als venedors en línia


Els venedors de qualsevol e-comerce han d'informar els compradors sobre l'existència d'aquesta plataforma mitjançant un avís legal en el lloc web o per correu electrònic, segons sigui el procediment de compra, amb un enllaç a la mateixa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Aquesta informació també ha d'estar reflectida en els termes i condicions generals aplicables al contracte d'ús del servei de comerç electrònic.

Procediment per registrar una reclamació


Quan un comprador (consumidor) o venedor (empresa) tingui un conflicte relacionat amb el servei contractat i vulgui evitar un procediment judicial, podrà registrar la reclamació a la plataforma i triar un Organisme de resolució comú perquè la tramiti. Tot i que el registre a la plataforma és gratuït, cada organisme té les seves pròpies normes i procediments i pot tenir un cost.


Més informació: