Tractament de dades

Informació sobre el tractament de dades personals

Projecte Test de privacitat

10/03/2017 | Francisco Canalda

TestdePrivacidad.org  Segons mostren a la pàgina web de l'Asociación de Usuarios de Internet (AUI), TestdePrivacidad.org   és una iniciativa de per difondre, informar i sensibilitzar sobre la importància de la privacitat en...


Es poden publicar les fotos de Facebook?

01/03/2017 | Francisco Canalda

El Tribunal Suprem exigeix el consentiment exprés de l'interessat per publicar fotografies del seu compte de Facebook La Sala Primera condemna un diari a indemnitzar una persona amb 15.000 euros per publicar una fotografia seva extreta de Facebook....


Consulta de privacitat: Adaptació d'una llar d'infants

02/02/2017 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: per adaptar una llar d'infants es pot crear un sol fitxer de nivell alt, anomenat GESTIÓ ESCOLAR, on la finalitat és educació i gestió escolar i els col·lectius d'interessats alumnes, pares o tutors, professors, monitors i...


Aplicació del GDPR: 2. Licitud del tractament

06/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Licitud per al tractament de dades El GDPR deixa molt clar que el tractament de dades personals ha de basar-se, de forma general, en el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc de l'interessat. El nou Reglament requereix una...


Aplicació del GDPR: 1. Tractament de dades

04/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Tractament de dades personals Ja hem dit en anteriors articles que el Reglament s'aplica a les persones físiques o jurídiques, autoritats públiques, serveis o organismes (des d'ara Responsables del tractament), que en l'exercici de la...


Consulta de privacitat: el client és interessat o Encarregat del tractament

26/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: Què hem de fer signar quan un client ens porta un dispositiu a reparar, o li venem un de nou? Som una empresa de serveis tècnics (SAT) que ven i repara equips informàtics i telèfons mòbils, tant de particulars com...


GDPR 16. L'elaboració de perfils

12/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Què és una elaboració de perfils? A l'article 4 del Reglament es defineix l'elaboració de perfils com la confecció de decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar aspectes personals...


GDPR 13. Tractament de categories especials de dades

07/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Categories especials de dades El Reglament estableix a l'article 9, les categories especials de dades referint-se a les dades sensibles que necessiten una especial protecció, ja sigui per la seva naturalesa o per la relació que puguin tenir amb els...


GDPR 3. El consentiment explícit

23/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Obtenció del consentiment al nou Reglament (GDPR) El principi més fonamental d'un tractament és la lleialtat i transparència amb l'interessat. El GDPR deixa molt clar que el tractament de dades...


GDPR 2. Els principis del tractament

22/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Aplicació dels principis del tractament El Reglament dedica tot el Capítol II als " Principis " del tractament de dades personals i al Considerant 26 ja especifica que " Els principis de la protecció de dades s'han...


És legal la gravació de converses

05/02/2016 | Josep Aragonés Salvat

Perquè la gravació d'una conversa sigui legal s'han de prendre en consideració diversos drets que afecten les persones que intervenen en la mateixa: El dret a la intimitat : quan el tema de conversa traspassa l'àmbit...


Comunicació de procediments judicials

26/11/2015 | Josep Aragonés Salvat

Els oficis i procediments judicials rebuts en un Col·legi professional on es comunica la designació d'un col·legiat com a perit, són de caràcter públic? i es poden ensenyar...


Consentiment pe al tractament de dades psicopedagògiques

03/11/2015 | Francesc Canalda

És necessari el consentiment dels pares referent al tractament de les dades psicopedagògics de l'alumne? No cal el consentiment per a exercir les funcions docents i orientadores del propi centre. Font: APDCAT  


Les dietes específiques són dades de creences

03/11/2015 | Francesc Canalda

La gestió de dietes específiques en centres escolars podría considerar-se dades de salut o de creences d'una persona? Sí, la gestió de dietes específiques en centres escolars podria associar-se a una malaltia...


Facilitar llistats d'entitats

26/10/2015 | Josep Aragonés Salvat

La LOPD permet facilitar llistats amb dades d'entitats com el nom, adreça, telèfon, mail, ...? Quan es sol·liciten llistats d'entitats que col·laboren o tenen un vincle amb un Ajuntament,...


Dades de campanyes publicitàries

31/08/2015 | Francesc Canalda

Es tenen d'inscriure els fitxers de tercers per a campanyes publicitàries? Quan l'art. 46 RDLOPD es refereix al fet que el beneficiari de la publicitat que contracta o encomana la realització d'una determinada campanya publicitària...


Fitxers de comptabilitat i facturació

31/08/2015 | Francesc Canalda

S'han d'inscriure els fitxers de comptabilitat i facturació? Els fitxers de comptabilitat i facturació quan només incloguin dades referides a les persones que preveuen els arts. 2.2 i 2.3 no s'han d'inscriure sempre que...


Termini de conservació de dades de deutes

31/08/2015 | Francesc Canalda

Quin és el termini de conservació de dades històriques, referides a deutes ja cancel·lats, en els fitxers de solvència patrimonial? Quan coexisteixin Lleis que contemplen terminis de conservació diferents (per...


Falsificar documentació per tramitar un crèdit

31/08/2015 | Francesc Canalda

Si una persona és víctima d'una estafa perquè una altra suplanta la seva personalitat amb la finalitat de falsificar documentació per tramitar un crèdit i davant l'impagament del mateix la s'incorporen a un fitxer...


Deutes de persones mortes

31/08/2015 | Francesc Canalda

Es pot incloure un deute d'una persona morta en un fitxer d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit si no es té coneixement de la defunció? Sí, però les persones vinculades a la persona morta podran...


Consentiment per comunicar amb una empresa

31/08/2015 | Francesc Canalda

Si em dirigeixo a un càrrec específic d'una empresa per comunicar-li productes o serveis dirigits a l'empresa per la qual treballa ¿necessito el seu consentiment per dirigir-me a ell personalment? • Des del punt de vista de la LOPD...


1 al 21 de 21
1