Tractament de dades

Informació sobre el tractament de dades personals

Informació sobre cookies

17/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES   A causa de la modificació de la "Llei de Serveis de la Societat de la Informació" (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, de 30 de març, és d'obligació obtenir el...


Informació dels drets en tractaments de videovigilància

01/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

A la GDPR o a la LOPDGDD no hi ha cap disposició que digui que només s'ha d'informar dels drets que es poden exercir, ja que cada dret té els seus motius per exercir-los i les seves excepcions per no donar curs als mateixos....


Com aplicar el bloqueig de dades de l'art. 33 LOPDGDD

27/06/2019 | Josep Aragonés Salvat

EL BLOQUEIG DE DADES DE L'ART. 32 LOPDGDD El bloqueig de dades a què es refereix l'art. 32 de la LOPDGDD consisteix en la identificació i reserva de les dades per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del...


Recomanacions sobre protecció de dades en els drons

20/06/2019 | Laura Aragonés

Davant la preocupació pel creixent ús dels drons amb dispositius que inclouen el tractament de dades personals (com càmeres, escàner 3D, sistemes de detecció de dispositius mòbils...) l'Agència Espanyola de...


Projecte Test de privacitat

10/03/2017 | Francisco Canalda

TestdePrivacidad.org  Segons mostren a la pàgina web de l'Asociación de Usuarios de Internet (AUI), TestdePrivacidad.org   és una iniciativa de per difondre, informar i sensibilitzar sobre la importància de la privacitat en...


Es poden publicar les fotos de Facebook?

01/03/2017 | Francisco Canalda

El Tribunal Suprem exigeix el consentiment exprés de l'interessat per publicar fotografies del seu compte de Facebook La Sala Primera condemna un diari a indemnitzar una persona amb 15.000 euros per publicar una fotografia seva extreta de Facebook....


Consulta de privacitat: Adaptació d'una llar d'infants

02/02/2017 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: per adaptar una llar d'infants es pot crear un sol fitxer de nivell alt, anomenat GESTIÓ ESCOLAR, on la finalitat és educació i gestió escolar i els col·lectius d'interessats alumnes, pares o tutors, professors, monitors i...


Aplicació del GDPR: 2. Licitud del tractament

06/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Licitud per al tractament de dades El GDPR deixa molt clar que el tractament de dades personals ha de basar-se, de forma general, en el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc de l'interessat. El nou Reglament requereix una...


Aplicació del GDPR: 1. Tractament de dades

04/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Tractament de dades personals Ja hem dit en anteriors articles que el Reglament s'aplica a les persones físiques o jurídiques, autoritats públiques, serveis o organismes (des d'ara Responsables del tractament), que en l'exercici de la...


Consulta de privacitat: el client és interessat o Encarregat del tractament

26/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: Què hem de fer signar quan un client ens porta un dispositiu a reparar, o li venem un de nou? Som una empresa de serveis tècnics (SAT) que ven i repara equips informàtics i telèfons mòbils, tant de particulars com...


GDPR 16. L'elaboració de perfils

12/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Què és una elaboració de perfils? A l'article 4 del Reglament es defineix l'elaboració de perfils com la confecció de decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar aspectes personals...


GDPR 13. Tractament de categories especials de dades

07/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Categories especials de dades El Reglament estableix a l'article 9, les categories especials de dades referint-se a les dades sensibles que necessiten una especial protecció, ja sigui per la seva naturalesa o per la relació que puguin tenir amb els...


GDPR 3. El consentiment explícit

23/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Obtenció del consentiment al nou Reglament (GDPR) El principi més fonamental d'un tractament és la lleialtat i transparència amb l'interessat. El GDPR deixa molt clar que el tractament de dades...


GDPR 2. Els principis del tractament

22/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Aplicació dels principis del tractament El Reglament dedica tot el Capítol II als " Principis " del tractament de dades personals i al Considerant 26 ja especifica que " Els principis de la protecció de dades s'han...


És legal la gravació de converses

05/02/2016 | Josep Aragonés Salvat

Perquè la gravació d'una conversa sigui legal s'han de prendre en consideració diversos drets que afecten les persones que intervenen en la mateixa: El dret a la intimitat : quan el tema de conversa traspassa l'àmbit...


Comunicació de procediments judicials

26/11/2015 | Josep Aragonés Salvat

Els oficis i procediments judicials rebuts en un Col·legi professional on es comunica la designació d'un col·legiat com a perit, són de caràcter públic? i es poden ensenyar...


Consentiment pe al tractament de dades psicopedagògiques

03/11/2015 | Francesc Canalda

És necessari el consentiment dels pares referent al tractament de les dades psicopedagògics de l'alumne? No cal el consentiment per a exercir les funcions docents i orientadores del propi centre. Font: APDCAT  


Les dietes específiques són dades de creences

03/11/2015 | Francesc Canalda

La gestió de dietes específiques en centres escolars podría considerar-se dades de salut o de creences d'una persona? Sí, la gestió de dietes específiques en centres escolars podria associar-se a una malaltia...


Facilitar llistats d'entitats

26/10/2015 | Josep Aragonés Salvat

La LOPD permet facilitar llistats amb dades d'entitats com el nom, adreça, telèfon, mail, ...? Quan es sol·liciten llistats d'entitats que col·laboren o tenen un vincle amb un Ajuntament,...


Dades de campanyes publicitàries

31/08/2015 | Francesc Canalda

Es tenen d'inscriure els fitxers de tercers per a campanyes publicitàries? Quan l'art. 46 RDLOPD es refereix al fet que el beneficiari de la publicitat que contracta o encomana la realització d'una determinada campanya publicitària...


Fitxers de comptabilitat i facturació

31/08/2015 | Francesc Canalda

S'han d'inscriure els fitxers de comptabilitat i facturació? Els fitxers de comptabilitat i facturació quan només incloguin dades referides a les persones que preveuen els arts. 2.2 i 2.3 no s'han d'inscriure sempre que...


Termini de conservació de dades de deutes

31/08/2015 | Francesc Canalda

Quin és el termini de conservació de dades històriques, referides a deutes ja cancel·lats, en els fitxers de solvència patrimonial? Quan coexisteixin Lleis que contemplen terminis de conservació diferents (per...


Falsificar documentació per tramitar un crèdit

31/08/2015 | Francesc Canalda

Si una persona és víctima d'una estafa perquè una altra suplanta la seva personalitat amb la finalitat de falsificar documentació per tramitar un crèdit i davant l'impagament del mateix la s'incorporen a un fitxer...


Deutes de persones mortes

31/08/2015 | Francesc Canalda

Es pot incloure un deute d'una persona morta en un fitxer d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit si no es té coneixement de la defunció? Sí, però les persones vinculades a la persona morta podran...


Consentiment per comunicar amb una empresa

31/08/2015 | Francesc Canalda

Si em dirigeixo a un càrrec específic d'una empresa per comunicar-li productes o serveis dirigits a l'empresa per la qual treballa ¿necessito el seu consentiment per dirigir-me a ell personalment? • Des del punt de vista de la LOPD...


1 al 25 de 25
1