Personal autoritzat

Informació relativa al personal autoritzat per tractar dades personals

Directiva de Secrets Comercials

06/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Directiva UE 2016/943 de Secrets Comercials DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 8 de juny de 2016 relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra...


Videovigilància en el treball

23/03/2016 | Josep Aragonés Salvat

El Ple del Tribunal Constitucional avala la instal·lació de càmeres a la feina sense consentiment de l'empleat, si són per controlar el compliment del contracte Segons la sentència de 3 de març de 2016 del Ple del Tribunal...


Un autònom, usuari o encarregat del tractament

17/03/2016 | Josep Aragonés Salvat

Relació d'un autònom amb el Responsable del tractament La LOPD obliga els Responsables del tractament a establir acords de confidencialitat amb totes les persones físiques, siguin empleats o no, que realitzen tractaments de dades personals de la...


Consentiment per utilitzar dispositius GPS

29/10/2015 | Francesc Canalda

És obligatori que els treballadors donin el consentiment a l'empresa per a la utilització de dispositius GPS? Sempre que sigui per a un fi legítim de l'empresa no cal que els treballadors prestin el consentiment a la utilització de...


Acord de confidencialitat amb personal d'empreses externes

29/10/2015 | Josep Aragonés Salvat

El personal d'una empresa externa que tracta les nostres dades, ha de signar un acord de confidencialitat? El Responsable del tractament està obligat a subscriure un contracte de prestació de serveis amb permís d'accés a dades amb...


Acord de confidencialitat amb el personal

29/10/2015 | Josep Aragonés Salvat

S'ha de signar un acord de confidencialitat amb tot el personal de l'empresa? El Responsable o Encarregat del tractament està obligat a subscriure un contracte de confidencialitat amb tot el personal al seu càrrec que tracti dades personals....


Expedients acadèmics fora del centre

02/09/2015 | Francesc Canalda

Tractament d'expedients acadèmics fora dels centres escolars En període d'exàmens és costum que els professors portin els exàmens i els expedients acadèmics a casa per procedir a la seva correcció i...


Justificants mèdics a la feina

01/09/2015 | Francesc Canalda

És correcte posar dades de salut en justificants mèdics per presentar a la feina? Qualsevol justificant mèdic que presentem a la nostra empresa o lloc de treball no pot contenir dades de salut, ja que aquest tipus d'accés, per part de...


Dades de salut en baixa laboral

31/08/2015 | Francesc Canalda

Han de ser considerades dades de salut les relatives a la malaltia comuna i accident professional? És criteri reiterat de l'AEPD que quan el fitxer pugui contenir dades relatives a les dates de baixa o alta de treballadors, associades a un codi que permeti...


Negació a signar l'acord de confidencialitat

31/08/2015 | Francesc Canalda

Si un treballador d'una empresa es nega a signar el contracte de confidencialitat per accedir a dades, és motiu d'acomiadament? Aquests casos en què un treballador es nega a signar succeeixen de vegades per ignorància o bé per...


La llista d'empleats són dades personals

31/08/2015 | Francesc Canalda

Està en l'excepció, de l'article 2.2 de la LOPD, un directori de l'empresa o del grup d'empreses accessible per tot el personal? El directori d'empleats, d'un grup d'empreses, si únicament conté les dades de...


1 al 11 de 11
1