Garanties del compliment

Mecanismes de certificació que garanteixen el compliment de les normatives de protecció de dades personals

Aplicació del GDPR: 7. Garanties de compliment (documentació)

13/12/2016 | Josep Aragonés Salvat

Documentació per garantir el compliment del GDPR   El Reglament disposa de diversos mecanismes per garantir que s'han implementat mesures adequades de protecció de dades i acreditar el seu compliment. Aquestes garanties pretenen...


GDPR 18. Garanties de compliment

20/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Garanties per acreditar el compliment del Reglament El GDPR disposa de diverses opcions perquè el Responsable o l'Encarregat del tractament puguin demostrar l'existència de garanties adequades de protecció de dades i acreditar el...


1 al 2 de 2
1