Delegat de protecció de dades

Persona encarregada d'informar i assessorar sobre les obligacions relatives a la protecció de dades personals

Posició de CEDPO sobre el DPO al GDPR

21/02/2017 | Francisco Canalda

Document consensuat pels membres de CEDPO en resposta a la guia sobre el DPO publicada al desembre de 2016 Qui és CEPDO?   CEDPO és una organització europea de protecció de dades que té com a objectiu...


GDPR 17. El Delegat de Protecció de dades

15/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

El Delegat de Protecció de Dades (DPO) El Reglament dedica tota la Secció 4 del Capítol IV al Delegat de Protecció de Dades especificant les seves comeses, funcions i l'obligatorietat per a designar-los (articles 37 a 39). El DPO...


GDPR 14. L'avaluació d'impacte

08/09/2016 | Josep Aragonés Salvat

Avaluació d'impacte en compte de nortificar fitxers La Directiva 95/46 / CE i conseqüentment la LOPD van establir l'obligació de notificar els fitxers a l'autoritat de control. El Reglament reconeix en els considerandos 89-91 que...


Obligació de designar un DPO

25/05/2016 | Josep Aragonés Salvat

El Delegat de Protecció de Dades (DPO) El DPO és la persona encarregada d'informar i assessorar el Responsable (RT) o Encarregat (ET) del tractament i al personal autoritzat per al tractament, de les obligacions que els afecten en virtut...


1 al 4 de 4
1