Conceptes generals

Conceptes generals de la protecció de dades

Com estructurar les dades personals: fitxers o tractaments?

04/07/2019 | Josep Aragonés Salvat

Es pot substituir la paraula fitxer per tractament, quan ens referim a les normatives de privacitat? No és possible substituir la paraula "fitxer" per "tractament", perquè el fitxer és la base sobre la qual s'aplica el...


LOPD versus GDPR: de la inscripció de fitxers a l'anàlisi de riscos

21/03/2017 | Josep Aragonés Salvat

Anàlisi de riscos versus Registre d'activitats L'AEPD ha publicat un nou article al seu bloc, " De la inscripció de fitxers al registre d'activitats ", on la notícia més rellevant és que " El 25 maig...


Procediment per adequar-se al GDPR

23/02/2017 | Manuel Castilleja Toscano

Planificació d'un procediment per adequar-se al compliment del GDPR   Per planificar una adaptació al nou Reglament europeu de protecció de dades s'haurien de tenir en compte aquests 6 processos:   Principis de...


Consulta de privacitat: Adaptació d'una llar d'infants

02/02/2017 | Josep Aragonés Salvat

Consulta: per adaptar una llar d'infants es pot crear un sol fitxer de nivell alt, anomenat GESTIÓ ESCOLAR, on la finalitat és educació i gestió escolar i els col·lectius d'interessats alumnes, pares o tutors, professors, monitors i...


7 raons per creure en la protecció de dades

01/10/2016 | Josep Aragonés Salvat

Una nova cultura de privacitat El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), que serà d'aplicació obligatòria el 25 de maig de 2018, atribueix drets suficients als ciutadans per...


GDPR 1. Conceptes generals de la protecció de dades

21/07/2016 | Josep Aragonés Salvat

Objectiu del Reglament El Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) estableix les normes relatives a la protecció de dades personals de les persones físiques referents al seu tractament i a la lliure...


1 al 6 de 6
1