Llibre - Protecció de Dades. Manual de formació i Guia de compliment del GDPR


Josep Aragonés Salvat     14/06/2017Resum

Aquest llibre s'ha planificat com una ajuda imprescindible per al coneixement i aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 o General Data Protection Regulation -GDPR-), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

Es tracta d'una publicació jurídica estructurada en dues parts. La primera com un manual de formació molt esquemàtic, amb icones i gràfics, que pretenen familiaritzar la normativa amb el lector. I la segona, com una guia per al compliment efectiu del Reglament, que interessa a qualsevol persona física o jurídica que, en l'exercici de la seva activitat econòmica, tracti dades de caràcter personal de ciutadans establerts a la Unió Europea.

Està especialment indicat per fomentar la cultura de privacitat en les empreses responsables o encarregades del tractament com a subjectes obligats a complir la normativa de protecció de dades.Introducció

Després de la publicació al maig de 2016, del llibre GDPR, el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, planificat com una síntesi de la normativa per al coneixement i aplicació del GDPR, Ateneu Privacy Consulting continua contribuint a la cultura de privacitat amb aquest exemplar dedicat al compliment efectiu del Reglament que serà d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018.

Aquest llibre s'ha imprès en format llibreta amb llom d'espiral metàl·lica per afavorir la seva consulta i es compon de 2 parts molt diferenciades. La primera part és un manual de formació molt esquemàtic, amb icones i gràfics repartits en 19 temes, que resumeixen d'una manera simple i clara les principals disposicions del GDPR.

La segona part està dissenyada com una guia per al compliment pràctic del Reglament i es compon d'una completa recopilació de la normativa per conèixer-la en detall i poder aplicar-la.

Tot el contingut d'aquesta edició s'ha elaborat amb la finalitat de simplificar al màxim els preceptes reglats i identificar clarament les obligacions que emanen del GDPR, i s'ha estructurat seguint un procediment lògic per aconseguir que les empreses puguin adaptar-se al nou Reglament de manera entenedora i efectiva.

Aquest llibre va dirigit als responsables i encarregats del tractament, i als consultors que els assisteixen, per ajudar-los a aplicar eficientment el nou Reglament a la seva organització i a la dels seus clients.

L'equip de Ateneu Privacy Consulting els convida a conèixer i fomentar la cultura de privacitat. Esperem els sigui de gran utilitat.