Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)


Francesc Canalda     02/01/2015

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


Publicada al BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2002, amb la referència: BOE-A-2002-13758.

Text consolidat de la LSSICE, amb l'última actualització de data 10 de maig de al 2014.

Document oficial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-13758