Llei d'Ordenació del Comerç Minorista (LOCM)


Francesc Canalda     03/01/2015

Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.


Publicada al BOE núm. 15, de 17 de gener de 1996 amb la referència: BOE-A-1996-1072.

Text consolidat de la LOCM amb l'última modificació de data 17 d'octubre de al 2014.

Document oficial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-1072