Instrucció sobre sistemes de videovigilància


Francesc Canalda     02/01/2015

Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres.


Publicat al BOE núm. 296, de 12 de desembre de 2006, amb la referència BOE-A-2006-21648

Text consolidat sense cap modificació.

Document oficial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-21648