Informació per tractar dades personals

03/11/2015 | Josep Aragonés Salvat


Quina informació s'ha de facilitar quan es tracten dades personals?


El primer que s'ha de fer és obtenir el consentiment per tractar aquestes dades per a una finalitat concreta. El consentiment podrà ser manifest (signat) o tàcit (informat).
  • Per obtenir un consentiment manifest (signat) serà necessari obtenir la identitat i la signatura de l'interessat per consentir el tractament, detallant la identitat del responsable, la finalitat del tractament, la possible cessió de dades -si es preveuen-, i l'adreça per poder exercir els drets dels interessats (ARCO).
  • Per considerar lícit un consentiment tàcit (informat), caldrà detallar el mateix que al paràgraf anterior (responsable, finalitat, cessió i drets) i facilitar aquesta informació en qualsevol document que pugui identificar a una persona física (pressupostos, comandes, albarans, factures, rebuts, ...), o quan les dades s'obtinguin de forma verbal, mitjançant un document informatiu exposat en una cartellera pública amb aquesta mateixa informació.

Quan les dades no s'han obtingut de l'interessat, a més, s'ha d'informar de la font pública d'on s'han obtingut.