Formació: Curs Aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR-RGPD)


Josep Aragonés Salvat     18/01/2017

Introducció al curs de formació sobre l'Aplicació del GDPR-RGPD


El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, General Data Protection Regulation (GDPR) o Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), pretén consolidar una veritable cultura de privacitat en el nostre teixit empresarial amb la finalitat de protegir eficientment les dades personals de tots els ciutadans europeus.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, està en vigor des el 25 de maig de 2016 (deroga la Directiva 95/46/CE) i serà d'aplicació obligatòria en tots els Estats de la UE a partir del 25 de maig de 2018, per la qual cosa a partir d'aquest moment també quedaran sense efecte la LOPD i el seu reglament de desenvolupament, el RDLOPD.

Els temes formatius s'han elaborat a partir d'un rigorós estudi del nou Reglament i s'han estructurat amb l'objectiu d'oferir una informació clara i precisa al lector perquè, en finalitzar el curs, tingui un nivell de formació adequat i actualitzat per a l'aplicació de la protecció de dades personals.

Aquest curs de formació va dirigit a:

 • Professionals de privacitat, perquè desenvolupin un mètode d'aplicació de la normativa i la puguin facilitar als seus clients.
 • Empresaris, professionals i responsables d'organitzacions associatives, perquè adquireixin un coneixement de les seves obligacions i puguin aplicar-los a la seva organització i determinar la necessitat de requerir consultors externs per adaptar la seva empresa a la nova normativa europea.


El curs és gratuït, no necessita inscripció i està a la seva disposició el temps que necessiti per realitzar-lo. Conté tota la informació on line, s'accedeix des del temari i consisteix en la consulta dels 7 temes dels quals es compon. Hi ha l'opció d'inserir comentaris o consultes, que seran contestades a la major brevetat possible.

En ser un curs en format d'autoaprenentatge, es podrà sol·licitar un Certificat d'aprofitament del curs de formació si se supera una prova d'aptitud dels temes tractats. Sol·licitar el certificat a: gestio@ateneu.eu, posant en l'assumpte "Certificat d'aprofitament Curs Aplicació del GDPR". Un cop rebut el correu, li enviarem un formulari amb les dades necessàries per a realitzar la prova i obtenir el certificat.

L'equip de Ateneu Privacy Consulting li desitja que gaudeixi amb la nostra aportació a la cultura de privacitat.


Manual de formació sobre l'Aplicació del GDPR


No cal esperar a 2018 per adaptar-se al GDPR, hem de començar a conèixer el nou Reglament europeu i familiaritzar-nos amb el per canviar la manera de percebre la protecció de dades. Anem a passar de veure-la com una obligació legal a veure-la com una cultura de privacitat.

Privacy Driver, la primera plataforma on line dissenyada específicament per a realitzar adaptacions al nou Reglament GDPR, disposa d'avançades tècniques organitzatives dissenyades de manera clara i senzilla per formar, executar i demostrar el compliment de la normativa europea.

Gestor Lopd, l'acreditada plataforma on line dedicada des de 2008 a realitzar adaptacions a la LOPD i a la LSSI, inclou l'adaptació al GDPR per familiaritzar-nos i començar a implementar el Reglament europeu mentre haguem de seguir complint amb la LOPD.

Per a una visió sintetitzada i esquemàtica del Reglament, consultar el Manual de formación que s'inclou en l'aplicació on line Privacy Driver.

Gestor Lopd, a més de l'adaptació a la LOPD, inclou l'adaptació al GDPR per començar a familiaritzar-nos amb el nou Reglament europeu.


Temari del curs de formació Aplicació del GDPRo clicar a cada tema per accedir al contingut


Aplicación del GDPR: 1. Tratamiento de datos


1.
Tractament de dades

 • Tractament de dades personals
 • Principis del tractament
 • Aplicació dels principis del tractament

Aplicación del GDPR: 2. Licitud del tratamiento


2.
Licitud del tractament

 • Licitud per al tractament de dades
 • Obtenció del consentiment per al tractament de dades
 • Informació del tractament facilitada a l'interessat
 • Establir una política d'informació

Aplicación del GDPR: 3. Responsabilidad del tratamiento


3.
Responsabilitat del tractament

 • Aplicar la protecció de dades pas a pas
 • Protocol d'actuació per a adaptar-se al Reglament
 • Contractes amb el personal autoritzat per al tractament de dades
 • Contractes amb les empreses autoritzades per al tractament de dades (Encarregats del tractament)
 • Quan el Responsable també és Encarregat del tractament
 • Acords amb Corresponsables del tractament
 • Contractes de cessió de dades a Destinataris (quan comuniquem dades a altres Responsables)
 • Quan el Responsable també és receptor de dades (Destinatari)
 • Empreses sense permís d'accés a dades
 • Registre de les activitats del tractament
 • Resum de la responsabilitat del tractament

Aplicación del GDPR: 4. Política de seguridad


4.
Política de seguretat

 • Implantació de mecanismes de seguretat
 • Categories de dades bàsiques
 • Anàlisi dels riscos del tractament
 • Protecció de dades des del disseny i per defecte
 • Aplicació de mesures de seguretat adequades
 • Categories especials de dades
 • Categories de dades penals

Aplicación del GDPR: 5. Categorías de tratamiento


5.
Categories de tractament

 • Implantació de mecanismes de seguretat
 • Tractament amb alt risc
 • Transferències internacionals de dades
 • Elaboració de perfils
 • Grup d'empreses
 • Dades de titularitat o interès públic

Aplicación del GDPR: 6. Derechos del interesado


6.
Drets de l'interessat

 • Els drets de l'interessat
 • Comunicació dels drets de l'interessat
 • Mesures per protegir els drets de l'interessat
  • Des del disseny i per defecte
  • Encarregats del tractament
  • Corresponsables del tractament
  • Destinataris de dades
  • Transferències internacionals de dades
  • Tractament de dades sense identificació de l'interessat (seudonimització)
 • Protocol per a atendre els drets de l'interessat
  • Registre de peticions
  • Confirmar la identitat de l'interessat
  • Donar curs a la petició
  • Resolució de la petició
 • Sancions per no atendre els drets de l'interessat

Aplicación del GDPR: 7. Garantías de cumplimiento (documentación)


7.
Garanties de compliment (documentació)

 • Documentació per garantir el compliment del GDPR
 • Responsabilitat proactiva
 • Registre de les activitats del tractament
 • Política d'informació
 • Política de seguretat
 • Mesures de protecció de dades
 • Altres informes per garantir el compliment