La LOPD permet facilitar llistats amb dades d'entitats com el nom, adreça, telèfon, mail, ...?


Quan es sol·liciten llistats d'entitats que col·laboren o tenen un vincle amb un Ajuntament, Associacions d'empreses, Col·legis professionals, etc., els Responsables es pregunten si la LOPD ho permet.

S'ha de considerar que la LOPD només afecta a les dades personals que tracta l'organització. Les dades d'associacions, entitats, empreses o qualsevol organització no són dades personals, per la qual cosa no estan afectades per la LOPD.

Tot i així, s'haurà de tenir en compte que les dades dels membres, socis, col·laboradors, junta, o qualsevol informació d'una persona física que pertanyi a aquestes organitzacions, si són considerades dades personals. Aquestes no es podran facilitar sense el consentiment de la persona en concret o de l'organització (si aquesta ja te el consentiment per antuvi), això si, sempre amb un document probatori (signat) que informi de la possible cessió de dades per a una finalitat concreta.