Eliminar fotos o vídeos d'internet


Josep Aragonés Salvat     14/03/2016

Tenim dret a eliminar les nostres fotos o vídeos d'internet


Qualsevol persona té dret a eliminar fotos o vídeos d'internet si li afecten individualment ja que les imatges que poden identificar una persona es consideren dades personals i el tractament de les mateixes està contemplat a la LOPD.

El dret a la cancel·lació de dades personals permet als interessats dirigir-se al Responsable del tractament per exercir-lo, i aquest ha de respondre al mateix en un termini màxim de 10 dies a partir de la recepció de la sol·licitud. La sol·licitud només pot realitzar-la la persona afectada o, en cas de tractar-se de menors de 14 anys, els seus pares o tutors legals.

Per sol·licitar l'eliminació de les imatges s'ha de tenir en compte si l'interessat ha donat prèviament el consentiment per a la seva publicació. Si fos el cas, la sol·licitud estaria dirigida primer a revocar el consentiment i després a cancel·lar el tractament.

En el cas de no existir el consentiment previ per a la publicació d'imatges, la sol·licitud estaria dirigida directament a cancel·lar el tractament (suprimir les imatges).
 

Procediment

Contactar amb l'empresa o organisme (Responsable del tractament) que està difonent les imatges, acreditant la identitat de l'afectat i indicant els enllaços que contenen les fotos o vídeos que es volen suprimir.

Si el Responsable del tractament no respon a la sol·licitud de forma expressa en un termini de 10 dies, o si es considera que la resposta és insatisfactòria, es pot interposar una reclamació de tutela davant l'AEPD. Per a això, és molt important conservar la documentació acreditativa d'haver sol·licitat el dret de cancel·lació davant el Responsable del tractament, ja que si no es pot demostrar que s'ha efectuat la sol·licitud, l'AEPD no podrà resoldre el cas.
 

Xarxes socials

En el cas de voler eliminar imatges a les xarxes socials és recomanable contactar amb qui va pujar el contingut sol·licitant-la seva eliminació.

Si això no fos possible, o no produís el resultat desitjat, les xarxes socials més populars disposen de mecanismes per a comunicar les vulneracions de privacitat o continguts inapropiats mitjançant els seus propis formularis. A la pàgina de l'AEPD on s'ha recollit aquesta notícia es detallen alguns mètodes que ofereixen Facebook, Google, Twitter i Instagram:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/eliminar_fotos_videos/index-ides-idphp.php