El dret a l'oblit a Google


Josep Aragonés Salvat     15/03/2016

Exercir el dret a l'oblit en el motor de cerca de Google


El Tribunal Suprem ha considerat que Google Inc., la central de Google a Califòrnia, és el Responsable del tractament del motor de cerca Google, ja que determina els fins i els mitjans d'aquesta activitat i li correspon garantir que el tractament s'ajusta als principis i condicions de la normativa reguladora, assumint així les corresponents obligacions al respecte.

Google Spain va presentar un recurs contra les decisions de l'AEPD que resolien diversos procediments de tutela de dret a l'oblit que se li havien presentat, fent-los Responsable del tractament i exigint-los l'exclusió de les informacions relatives als interessats i impedir la seva captació pel motor de cerca Google .

En conseqüència, qualsevol persona que desitge exercitar el seu dret a l'oblit en les recerques de Google ja sap on dirigir la sol·licitud. El cas és que Google Inc, està establerta a Califòrnia (EUA) i ara per ara no és possible exercir aquest dret amb empreses nord-americanes ja que la normativa europea i espanyola en protecció de dades no les afecta.

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (General Data protection Regulation - GDPR) incidirà notablement en casos com aquest, ja que qualsevol empresa internacional que tracti dades de ciutadans europeus, estigui establerta a la UE o no, haurà de complir el Reglament i atenir-se a les sancions que puguin generar-se pel seu incompliment.

Aquest article es basa en una comunicació del Poder Judicial. Es pot veure el contingut original a:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TS-estima-el-recurso-de-Google-Spain-contra-reclamaciones-de--derecho-al-olvido--por-no-gestionar-el-motor-de-busqueda-