El dret a l'oblit


Josep Aragonés Salvat     26/05/2016

El dret a la supressió de les dades (dret a l'oblit)


El Reglament europeu de Protecció de Dades (GDPR) estableix un nou dret per a les persones (INTERESSATS) que no contempla la LOPD, el dret de supressió de les dades o dret a l'oblit, obligant al Responsable del tractament (RT) a la supressió total de les dades, i en els tractaments on line en què el RT hagi fet públiques les dades, a reclamar als destinataris que suprimeixin tot enllaç a elles, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

No s'ha de confondre el dret a l'oblit amb una ampliació del dret de cancel·lació que estableix la LOPD que es refereix al cessament en l'ús de les dades bloquejant-les per impedir el seu tractament. El GDPR conserva aquest dret canviant la seva denominació pel dret a la limitació del tractament, referint-se al marcat (bloqueig) de les dades per limitar (impedir) el seu tractament.
 

Exercici del dret a la supressió de les dades (dret a l'oblit)


Qualsevol INTERESSAT tindrà dret a que el RT suprimeixi les seves dades sense demora injustificada, quan:
 
  • El tractament sigui il·lícit.
  • L'INTERESSAT hagi retirat el seu consentiment per tractar les seves dades.
  • Les dades ja no siguin necessaries en relació amb els fins per a les quals van ser recollitdes o tractades.
  • Les dades s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació (comerç electrònic).
  • L'INTERESSAT hagi exercit el dret d'oposició al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
  • Les dades han de suprimir-se per complir una obligació jurídica del RT.
 

Denegació del dret a la supressió de les dades (dret a l'oblit)


No es podrà exercir el dret a suprimir les dades quan el tractament sigui necessari per a:
 
  • Exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
  • Complir una obligació jurídica del RT.
  • La formulació, exercici o defensa de reclamacions.
  • Finalitats de salut pública o d'investigació històrica, estadística o científica, sempre que es realitzi el tractament per un interès públic fonamentat en la legislació vigent.