Dossier - Formació: El Reglament europeu de protecció de dades GDPR


Josep Aragonés Salvat     14/06/2017Resum

Aquest dossier de formació és un compendi del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Es tracta d'una publicació jurídica dissenyada com a manual per a la consulta de les disposicions del nou Reglament que afecten a qualsevol persona física o jurídica que, en l'exercici de la seva activitat econòmica, tracti dades de caràcter
personal de ciutadans establerts a la Unió Europea.

Especialment indicat per formar les persones que tracten dades personals, ja siguin directius, professionals o empleats, per donar compliment a la normativa, evitar sancions i promoure la cultura de privacitat.

Introducció


Aquesta publicació resumeix els 7 apartats més importants del GDPR. Aquests apartats contenen 20 temes específics que tracten les disposicions més rellevants del Reglament amb referència als articles o considerants per a la consulta posterior.

Està dissenyat en format de llibreta amb espiral metàl·lica perquè cada tema exposi el text relacionat amb unes fitxes tipus gràfics per a més resum i comprensió, més una part per a apunts que pot realitzar l'alumne mentre el professor explica el tema. Per a comandes amb un gran volum d'exemplars (a partir de 50) es lliurarà la presentació de les fitxes en format PDF perquè el professor pugui projectar-les a la sala de formació amb un videoprojector.

Per a comandes superiors a 50 exemplars es poden personalitzar els logos a gust del client.

L'equip de Ateneu Privacy Consulting els convida a conèixer i fomentar la cultura de privacitat. Esperem els sigui de gran utilitat.Aquest dossier es pot adquirir per 10 € des de Contacte

Veure més libros sobre el GDPR