Directiva de Secrets Comercials

06/07/2016 | Josep Aragonés Salvat


Directiva UE 2016/943 de Secrets Comercials


DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 8 de juny de 2016 relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites que entra en vigor el 5 de juliol de 2016, disposant els Estats membres fins al 9 juny 2018 per transposar-la a les seves legislacions nacionals.


Documentos relacionados:

Document complet de la Directiva en PDF: http://www.boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
Nota de premsa del Parlament Europeu 06-07-2016 (ES): Proteger a los denunciantes de irregularidades
Nota de premsa del Parlament Europeu 14-04-2016 (EN): Los secretos comerciales: la protección de empresas, salvaguardando el derecho a la información
Nota de premsa del Parlament Europeu 15-12-2015 (EN): La protección de los secretos comerciales - eurodiputados llegan a un acuerdo con el Consejo