Consentiment per utilitzar dispositius GPS


Francesc Canalda     29/10/2015

És obligatori que els treballadors donin el consentiment a l'empresa per a la utilització de dispositius GPS?


Sempre que sigui per a un fi legítim de l'empresa no cal que els treballadors prestin el consentiment a la utilització de dispositius GPS però sí serà imprescindible que l'empresa informi als treballadors que utilitzarà aquests sistemes de control, tant abans com a posteriori de l'alta en l'organització.

La informació a detallar per l'empresa serà la següent :

- Moment d'entrada del funcionament d'aquests dispositius .
- Que s'utilitzaran exclusivament dins de la jornada laboral.
- La finalitat del tractament i la incorporació a un fitxer de l'empresa titular.
- Si les dades seran cedides o no a tercers.
- La possibilitat d'exercir els drets ARCO.