Quin consentiment és necessari per tractar dades de trànsit d'abonats a serveis de telecomunicacions: tàcit o exprés?


El tractament de dades de tràfic i facturació per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques apareix regulat en la Llei General de Telecomunicacions, així com les seves disposicions de desenvolupament.

En particular, els operadors no necessiten consentiment per a la facturació i el pagament de les interconnexions i es troben, per altra banda, obligats a la
conservació d'aquestes dades a disposició de les "autoritats competents" a les que es refereix la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de Conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions.

Les dades poden també tractar-se per a la prestació de serveis de valor afegit sol·licitats per l'abonat o usuari durant el temps i en la mesura necessària per a aquesta prestació.

L'ús de les dades per a altres fins la promoció de productes o serveis associats a comunicacions electròniques requerirà el consentiment, que podrà ser tàcit, mitjançant el procediment que recull el RD 424/2005, si bé quan les comunicacions estiguin subjectes a la LSSI el consentiment haurà de ser exprés.