Com utilitzar contrasenyes fortes i protegir-les?


Francisco Canalda     06/03/2017


 

Seguretat a les teves contrasenyes


L'AEPD ha publicat al seu bloc un article dedicat a la seguretat de les contrasenyes amb una guia de 18 fitxes que explica de manera molt senzilla la importància de protegir adequadament els dispositius que guarden o accedeixen a informació personal i altres recomanacions molt útils per a salvaguardar els dades de dispositius mòbils mitjançant còpies de seguretat.

Val la pena revisar detingudament aquestes fitxes per fer-nos una idea del vulnerables que som i com podem actuar per protegir-nos d'accessos indeguts. També recomanem la seva difusió per promoure la cultura de privacitat en tots els tractaments de dades per internet, ja sigui en l'àmbit personal com professional.


Podeu trobar la informació original publicada per AEPD a:
 
Altres guies destacades de l'AEPD publicades al seu canal de documentació: