Com legitimar la comunicació de dades personals per contacte comercial, proporcionada per amics o familiars de l'interessat?


Josep Aragonés Salvat     19/09/2019Moltes empreses fan servir uns formularis inclosos en les enquestes de satisfacció perquè els seus clients els facilitin dades de contacte dels seus amics o coneguts per oferir-los un descompte, o una sessió gratuïta, o altres formes de publicitat.

Quan una persona física comunica dades de contacte d'altres persones (familiars, amics, coneguts, etc.) a empreses, no se li aplica el GDPR, perquè la comunicació es realitza en l'àmbit personal o domèstic, però sí que se li aplicarà a l'empresa que rep les dades.

Les empreses que reben aquestes dades personals que no s'han obtingut de la persona interessada poden legitimar el tractament tenint en compte el següent:

 

  • La informació facilitada a la persona que ens comunica les dades ha de ser clara i transparent, informant de què es farà amb les dades que ens facilitarà.

  • La legitimació per a tractar aquestes dades es pot basar en l'interès legítim (art. 6.1.f) de l'empresa sempre que s'utilitzin aquestes dades de contacte únicament per comunicar a l'interessat si ens dóna el consentiment per enviar-li informació sobre els nostres productes o serveis, o sigui publicitat.

  • S'han de tenir en compte els detalls de l'art. 6.1.f: "el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen".

  • La informació del tractament facilitada a l'interessat haurà d'incloure l'estipulat en l'art. 14 GDPR (quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat), informant, a més del que és habitual, de la categoria de dades i de la font de procedència.


Un cop obtingut el consentiment de l'interessat (art. 4.11: "manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen" ), podrem posar-nos en contacte amb ell per oferir-li els nostres productes o serveis.

Si existís una relació contractual prèvia amb aquesta persona (art. 21.2 LSSI), sí que es podria enviar publicitat directament, sempre que el prestador hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i les empreses per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En qualsevol cas, sempre que s'enviï publicitat per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, el responsable "ha d'oferir al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals mitjançant un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions comercials que li dirigeixi".

Resumint, sempre ens podem posar en contacte amb qualsevol interessat per l'interès legítim d'aconseguir un possible client, tot i que hem de tenir molt en compte que no és el mateix posar-nos en contacte per sol·licitar-li si desitja rebre publicitat, que oferir-directament la publicitat, o informació sobre productes i serveis.